Wielowymiarowa Tożsamość: Interdyscyplinarne spojrzenie na badanie tożsamości – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Skip to main content
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wielowymiarowa Tożsamość:

Interdyscyplinarne spojrzenie na badanie tożsamości

Zakończenie I tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie II tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie III tury rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie IV Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Zakończenie V Tury Rejestracji
dni
h
min
s
Do konferencji pozostało
dni
h
min
s

• prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe dla naukowców, doktorantów, studentów, pracowników oraz pasjonatów
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wystąpienia ustne
• publikacja artykułów
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia
• uczestnictwo w formie zdalnej

“Wielowymiarowa Tożsamość: Interdyscyplinarne spojrzenie na badanie tożsamości” to interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, która skupia się na badaniu tożsamości z różnych perspektyw. Rozmaite sposoby definiowania, wskazywania i formułowania tożsamości, funkcjonujące w różnorodnych dyskursach stanowią inspirujący temat do refleksji i badań naukowych.

Podczas Konferencji spojrzymy na pojęcie tożsamości pod kątem kulturoznawczym, socjologicznym, psychologicznym, literaturoznawczym, a także antropologicznym. Spróbujemy zdefiniować pojęcie tożsamości, przedstawimy rodzaje tego zjawiska i odpowiemy na wiele pytań, takich jak: Co składa się na pojęcie tożsamości? Co decyduje o tożsamości człowieka? Jak budować tożsamość dziecka?

W związku z szerokim spojrzeniem na tożsamość organizatorzy proponują refleksję nad takimi zagadnieniami, jak:
– teorie tożsamości – prezentacja różnych koncepcji tożsamości (np. tożsamość jednostkowa i zbiorowa, tożsamość kulturowa, tożsamość narodowa);
– język i tożsamość – analiza roli języka w kształtowaniu tożsamości jednostki lub/i grup społecznych (np. badanie dialektów, języków mniejszościowych);
– kultura i tożsamość – badanie związku między tożsamością a kulturą (wpływ tradycji, obyczajów, ideologii na tożsamość jednostki lub grupy);
– tożsamość w kontekście społecznym – badanie wpływu grup i norm społecznych na tworzenie, rozwijanie i wyrażanie tożsamości;
– różnorodność i inkluzywność tożsamości – dyskusja na temat wyzwań związanych z różnorodnością tożsamości.

Konferencja stanowi okazję dla przedstawicieli nauki, badaczy oraz praktyków z różnorodnych dziedzin do spotkania się i wymiany wiedzy, doświadczeń oraz perspektyw dotyczących tożsamości. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusjach na ten ważny i szeroki temat.

Tytuł wystąpienia:

Niebinarne tożsamości płciowe. Przykłady z polskiej prasy

prof. dr hab. Renata Ziemińska Instytut Filozofii i Kognitywistyki, Uniwersytet Szczeciński

Tytuł wystąpienia:

Jak (z)badać tożsamość? Etniczne aspekty tożsamości jednostki

dr hab. Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, prof. UWr Zakład Socjologii Pogranicza, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Tytuł wystąpienia:

Tożsamość i płeć w klasyfikacjach psychiatrycznych

dr hab. Adrianna Grabizna Zakład Psychologii Poznawczej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł wystąpienia:

W poszukiwaniu tożsamości: Hermeneutyczna perspektywa Paula Ricoeura

ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KUL Katedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego, Instytut Nauk Teologicznych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ks. dr hab. Grzegorz Barth, prof. KULKatedra Chrystologii i Personalizmu Chrześcijańskiego, Instytut Nauk Teologicznych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr hab. Adrianna GrabiznaZakład Psychologii Poznawczej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Zielonogórskiprof. dr hab. Jolanta KociubaInstytut Psychologii, Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawiedr hab. Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, prof. UWrZakład Socjologii Pogranicza, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławskiprof. dr hab. Renata Ziemińska Instytut Filozofii i Kognitywistyki, Uniwersytet Szczecińskidr Małgorzata DziekanowskaKatedra Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejdr Katarzyna GórskaKatedra Antropologii Literatury i Studiów Polonijnych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagiellońskidr Katarzyna Jędrzejczyk-KuliniakZakład Studiów Regionalnych i Rozwojowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławskidr Damian KasprzykInstytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzkidr Liliana Węgrzyn-OdziobaKatedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Termin
Opis
12 września 2024 r.
Zamknięcie I tury rejestracji
15 października 2024 r.
Zamknięcie II tury rejestracji
13 listopada 2024 r.
Zamknięcie III tury rejestracji
14 listopada 2024 r.
Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
22 listopada 2024 r.
Termin wydarzenia
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Wielowymiarowa Tożsamość: Interdyscyplinarne spojrzenie na badanie tożsamości”
2 grudnia 2024 r.
Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
30 czerwca 2025 r.
Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 2 grudnia 2024 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.
12 września 2024 r. - Zamknięcie I tury rejestracji
15 października 2024 r. - Zamknięcie II tury rejestracji
13 listopada 2024 r. - Zamknięcie III tury rejestracji
14 listopada 2024 r. - Termin zgłoszenia streszczeń wystąpień
22 listopada 2024 r. - Termin wydarzenia
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Wielowymiarowa Tożsamość: Interdyscyplinarne spojrzenie na badanie tożsamości”
2 grudnia 2024 r. - Nadsyłanie rozdziałów
Nadsyłanie rozdziałów do monografii naukowej oraz oświadczeń autorów. Odpowiadamy na wszystkie otrzymane od Państwa wiadomości. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z jej nieotrzymaniem. Jeśli w przeciągu 2 tygodni od przesłania pracy (również po naniesieniu poprawek) nie otrzymają Państwo od nas mailowego potwierdzenia otrzymania plików, bardzo prosimy o kontakt z nami w tej sprawie.
30 czerwca 2025 r. - Wydanie monografii
Wydanie monografii naukowej w formie elektronicznej. Planowany termin obejmuje prace sformatowane zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Publikacja, które zostaną wysłane do 2 grudnia 2024 r. wraz z oryginałem oświadczenia autora/-ów (w wersji papierowej). O terminie dostępności wersji papierowych książek będziemy informowali mailowo.

Termin rejestracji
Opłata za udział*
Publikacja rozdziału w monografii*
do 12.09.2024 r.
399 zł**
+399 zł***
13.09.2024 r. – 15.10.2024 r.
449 zł**
+399 zł***
16.10.2024 r. – 13.11.2024 r.
499 zł**
+399 zł***

*opłatę rejestracyjną oraz za rozdział w monografii należy uiścić w ciągu 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia rejestracji uczestnictwa w Konferencji, jednak nie później niż 14 dni przed wydarzeniem. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.
**opłata dotyczy jednego wystąpienia, za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.
***opłata dotyczy jednego rozdziału w monografii, za każdy kolejny rozdział obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 399 zł.

Uczestnictwo w Konferencji obejmuje
Udział bierny
Udział czynny
Udział w obradach Konferencji
Certyfikat uczestnictwa w Konferencji
Prezentację zgłoszonego tytułu
Dyplom potwierdzający prezentację zgłoszonego tytułu
Materiały konferencyjne (książka z numerem ISBN)

Dane do wpłat

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

NIP 946-26-49-975

Numer rachunku: 70 1140 2004 0000 3102 7533 8307

Nazwa Banku: mBank (BRE Wydz. Bankowości Elektronicznej)

Tytuły przelewów w przypadku:

– uczestnictwa bierne/czynne – 2TOŻ udział Imię i nazwisko
– uczestnictwa bierne/czynne oraz rozdziału – 2TOŻ udział+rozdział Imię i nazwisko

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres: w ciągu 7 dni od daty dokonania przelewu.

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o przesłanie danych (tj. nazwa, adres oraz NIP) na adres w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności.
Faktury są wystawiane wyłącznie na mailową prośbę uczestnika. Tylko tak dokonane zgłoszenie powoduje przesłanie faktury drogą elektroniczną. W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy.

Wystąpienia ustne

Czynni uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i też stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

Uczestnik może dołączyć do wystąpienia prezentację multimedialną. Prezentacja musi zostać przygotowana w języku polskim w programie PowerPoint, a następnie przesłana na adres mailowy w dokumencie o rozszerzeniu „*.pptx” (Microsoft Office 2007 lub nowszy) oraz „*.pdf” do dnia 20 listopada 2024 roku. Dzięki temu zostanie sprawdzona poprawność odczytu prezentacji. Dokument z prezentacją należy nazwać zgodnie ze wzorem „Nazwisko i Imię, 2TOŻ, pierwsze 3 słowa z tytułu wystąpienia”.

Czas wystąpienia: 15 min.

Prezentacje mogą mieć maksymalnie 3 autorów. Istnieje możliwość odstępstwa od ograniczenia maksymalnej liczby autorów, jednak po uprzednim zgłoszeniu faktu drogą mailową na adres i uzyskaniu jednoznacznej aprobaty ze strony Komitetu Organizacyjnego.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy będą mogli dokonać wygłoszenia swojej pracy za pośrednictwem platformy internetowej. Uczestnicy otrzymają drogą mailową link do wydarzenia najpóźniej w dniu Konferencji.

Przydatne informacje dotyczące zgłoszenia abstraktów:

• abstrakty należy zgłaszać za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 14 listopada 2024 r.,

• tytuły prac oraz ich abstrakty powinny być przygotowane w języku polskim,

• długość jednego abstraktu to 1500 do 2000 znaków ze spacjami,

• abstrakt powinien zostać napisany w formie bezosobowej i aspekcie dokonanym,

• treść abstraktu to odpowiedź na podstawowe pytania: Jaki jest cel pracy? Co w niej przedstawiono?

– należy opisać zakres tematyczny opracowania,

– wymienić główne metody użyte w opracowaniu,

– wyjaśnić, co wynika z przeprowadzonej analizy, dyskusji oraz uzyskanych wyników,

– podać główne wnioski oraz ewentualne założenia badawcze do dalszych prac lub zastosowania praktyczne,

• wystąpienia ustne mogą mieć maksymalnie 3 autorów (istnieje możliwość odstępstwa, jednak po uprzednim zgłoszeniu tego na adres i uzyskaniu jednoznacznej zgody Komitetu Organizacyjnego).

Informacje ogólne

W ramach uczestnictwa w wydarzeniu proponujemy Państwu możliwość opublikowania swoich prac naukowych w formie rozdziału w monografii naukowej (po publikacji prace będą dostępne w formie open access). Wydane monografie, spełniają kryteria uwzględniane przy ocenie ewaluacyjnej dorobku naukowego, a także są satysfakcjonującym sposobem przedstawienia swojej wiedzy.

Wydawca publikacji:

Monografia zostanie wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego TYGIEL, które zostało ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r., który dostępny jest >>tutaj<<.

Zgłoszenie rozdziału:

• w formularzu rejestracji uczestnictwa należy zaznaczyć deklarację chęci opublikowania rozdziału w monografii naukowej;

• przekazać podczas wydarzenia lub dostarczyć do biura Fundacji TYGIEL (ul B. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin) oświadczenie autorów z oryginalnymi podpisami wszystkich współautorów pracy oraz takim samym tytułem jaki został podany w przesłanej wersji elektronicznej. Na kopercie proszę dopisać nazwę wydarzenia. (druk Oświadczenia Autorów do pobrania >>tutaj<<);

• przesłać mailowo na adres rozdział zgodny z ustalonym wzorem formatowania: przypisy dolne; (UWAGA, prosimy o korzystanie z aktualnej wersji do pobrania >>tutaj<<);

• uwzględnić ewentualne wskazówki edytorskie i techniczne wskazane przez Organizatora.

Autorzy są zobligowani do przesłania pracy zgodnie z datą podaną na stronie wydarzenia w zakładce Terminy. W przypadku wystąpienia opóźnień w przygotowaniu rozdziału, skutkujących nieprzesłaniem rozdziału w terminie, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w celu podjęcia indywidualnych ustaleń. Niedotrzymanie terminu może spowodować opóźnienie w publikacji.

Uczestnicy zdalni otrzymają drogą mailową link do platformy internetowej najpóźniej w dniu wydarzenia.

Platforma ClickMeeting pozwoli na uczestnictwo w Konferencji poprzez urządzenia mobilne, takie jak: laptop, smartfon, tablet, komputer stacjonarny (uczestnikom czynnym rekomendujemy, aby podczas przedstawiania prezentacji korzystali z komputera stacjonarnego, laptopa lub aplikacji mobilnej ClickMeeting),

• uczestnictwo w Konferencji bez posiadania kamery internetowej, wymagany jest sprawny mikrofon,
• umożliwia wystąpienie dwóch Prelegentów jednocześnie,
• podjęcie dyskusji po wystąpieniu w formie czatu,
• udostępnienie możliwości zabrania głosu wybranym Uczestnikom Wydarzenia,
• obecność i ciągłe wsparcie Organizatorów,
• wyświetlenie prezentacji przez Prelegenta oraz umożliwia rysowanie po slajdach,
• udostępnianie ekranu przez Prelegenta w trakcie wystąpienia.

Aby bez przeszkód móc uczestniczyć w wydarzeniu użytkując platformę ClickMeeting wystarczy dostęp do Internetu i aktualna przeglądarka internetowa (Chrome, Opera, Firefox, Edge). Zaleca się używać komputer z 4-wątkowym procesorem, min. 8 GB pamięci RAM i aktualnym systemem operacyjnym Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11. W praktyce jednak wystarczy dowolny sprzęt, który płynnie wykonuje zadania biurowe. Platforma streamingowa działa także na systemach operacyjnych Apple oraz dystrybucjach Linux, w tym – systemie Android i ChromeOS.

Do czynnego udziału w Konferencji niezbędny jest mikrofon, zalecamy także zastosowanie kamery internetowej.

Wystąpienie online nie jest łatwe i często bywa stresujące nawet dla profesjonalistów. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa kilka wskazówek, których wdrożenie pozwoli na jeszcze bardziej owocny udział poprzez zwiększenie komfortu osoby prezentującej jak i pozostałych uczestników.

Zachęcamy do zapoznania się z >>tym<< materiałem, który jest dostępny także w zakładce Pobieranie.

Każda osoba zainteresowana udziałem w Konferencji zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa poprzez dostępny poniżej formularz rejestracji uczestnictwa.

I tura rejestracji trwa do 12 września 2024 r.
Rejestracja uczestnictwa w Konferencji -> kliknij tutaj

Uczestnicy, którzy planują przygotować wystąpienie ustne są zobligowani zarejestrować jego tytuł i abstrakt w formularzu rejestracji tytułów i abstraktów.
Rejestracja tytułów i abstraktów wystąpień -> kliknij tutaj

Rejestracja uczestnictwa -> kliknij tutaj

Rejestracja tytułów wystąpienia i abstraktów > kliknij tutaj

  Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

  e-mail:

  tel.: 733 933 ...

  ul. Głowackiego 35/348, 20-060 Lublin

  NIP: 946-26-49-975
  REGON: 061730828
  KRS: 0000524667

  Konto bankowe PL – mBank:
  70 1140 2004 0000 3102 7533 8307
  EUR account: PL02 1140 2004 0000 3312 1237 8057
  USD account: PL08 1140 2004 0000 3712 1253 7124